Om stiftinga

Fosse-stiftinga har organisasjonsnummer: 913006232.

Kontonummer: 34503740666  og 34503735239

Vipps: 576605

Kasserar: Hallgeir Aase, Postboks 11, 5630 Strandebarm

Formål:
Stiftinga skal ha til føremål å formidla kultur i Strandebarm og nærliggjande område ved å fremja interessa for scenekunst og litteratur generelt, og særleg Jon Fosse sin forfattarskap. Stiftinga har også som mål å reisa midlar til å etablere eit kulturhus i Strandebarm som skal fremja dei same føremåla.

Leiar er Åse Ljones, Von der Ohes vei 4, 5032 BERGEN

Medlemmer:

Arnhild Litleré – 92817975
Åse Ljones – 95214978
Svein Ove Duesund – 95150246
Hallgeir Aase
Hallgeir Aase – 95746036
Torbjørn Kaarbø – 97687038

Grasrotandel – Norsk tipping:
Søke etter Fosse-stiftinga