Program 2014

Fosse-dagane 2014 er over.
Takk til alle som gjorde Fosse-dagane gode.

Fredag 30. mai 2014
kl. 19.30 Poesikonsert:  STEIN TIL STEIN
med skodespelar Anne Marit Jakobsen, songar Ruth W. Meyer og Helge Lien på flygel,
Strandebarm skule, kr. 290

Laurdag 31. mai 2014
kl. 11.00 FJelltur til Haukåsfjellet, avgang frå første sau
kl. 18.00 Hav, Haugatun ungdomshus, ordinær kr. 290, under 30 kr. 150
kl. 20.00 Hav, Haugatun ungdomshus, ordinær kr. 290, under 30 kr. 150
Billetter vert seldt i døra frå kl. 16.30.

Sundag 1. juni 2014 kl. 14.00
Opning av kunstutstilling, Fosse bedehus
«Nye sting i gamal duk» ide: A. Litleré, Å. Ljones
Benedicte Maurseth, fele
Arnhild Litleré, opplesing

«Du lyser fram hans himmel».
Kari Veiteberg og Rolv Nøtvik Jakobsen samtalar om tru og religiøs undring i tekstar av Jon Fosse.
kr. 200