Arrangement etter Fosse-stiftinga kjøpte Fosse Bedehus

Plakatar frå nov. 2011 til vår 2023

Plakatar frå dialektfestivalen sept. 2023

Plakatar frå juni 2023 til juni 2024