Gåvebrev

Vil du støtta arbeidet til Fosse-stiftinga?

Me sel gåvebrev for kr. 3000 til private og for kr. 10000 til bedrifter.

Ta kontakt med nokon i stiftinga.