Nytt

Fosse-stiftinga søkjer prosjektleiar

Stillinga er 100% og førebels for eitt år med mogleg forlenging til tre år.  

Vil du vera med på å planleggja det nye internasjonale Jon Fosse – tunet i Strandebarm og føra vidare Fosse-stiftinga sitt arbeid.
Fosse-stiftinga er ein ideell frittståande organisasjon med føremål å fremja interessa for scenekunst og litteratur og særleg Jon Fosse sin forfattarskap.
Me søkjer ein lagbyggjer med arbeidslyst og pågangsmot i ein periode kor stiftinga jobbar med spanande og avgjerande tiltak som legg føringar for framtida. Søkjarens arbeidsoppgaver vil mellom anna vere:

  • Organisering av drifta og arrangementer
  • Søknadsskriving.
  • Organisasjonsutvikling.
  • God språk- og  IT-kunnskap
  • Erfaring frå kulturfeltet

Søkjaren bør helst vera fastbuande i distriktet. Søknadsfrist 1. april 2024
Send søknad med CV til Hallgeir Aase, Postboks 11, 5630 Strandebarm. hallgeir.aase@kvam.kommune.no
Spørsmål om stillinga: Åse Ljones 95214978

Støtte frå Sparebanken Vest

Nobelprisen i litteratur vert tildelt Jon Fosse. 10. desember 2023 i Stockholm

Utstillinga Atterskin av Åse Ljones står til 30. november 2023

Pressemelding frå Fosse-stiftinga om Fosse-tunet. 20. oktober 2023

Annonsering av nobelprisen i litteratur. 5. oktober 2023 i Stockholm

Skodespela til Jon Fosse vert spela heile tida. Oversikt på sceneweb.no

Fleire har oppdaga at Jon Fosse skriv dikt, her frå ei masteroppgåve (UiO)

Her er A New Name med (utdeling av pris 23.03.23) NBCC Award Finalist
(det er ikkje kven som helst som kjem på denne lista)

Jon er på kortlista til National Book Awards

Omsetjinga av Prosessen får skryt til dømes i NRK

Det vert kalla ”En litterær begivenhet”

Jon er på kortlista til Bookerprisen

Meir om Bookerprisen

Eides språksjov 29. jan 2022 – ta kontakt for kjøp av t-skjorter

Gode og tidlause t-skjorter
God kvalitet