Ledig stilling

Fosse-stiftinga søkjer prosjektleiar

Stillinga er 100% og førebels for eitt år med mogleg forlenging til tre år.  

Vil du vera med på å planleggja det nye internasjonale Jon Fosse – tunet i Strandebarm og føra vidare Fosse-stiftinga sitt arbeid.

Fosse-stiftinga er ein ideell frittståande organisasjon med føremål å fremja interessa for scenekunst og litteratur og særleg Jon Fosse sin forfattarskap.

 Me søkjer ein lagbyggjer med arbeidslyst og pågangsmot i ein periode kor stiftinga jobbar med spanande og avgjerande tiltak som legg føringar for framtida. Søkjarens arbeidsoppgaver vil mellom anna vere:

  • Organisering av drifta og arrangementer
  • Søknadsskriving.
  • Organisasjonsutvikling.
  • God språk- og  IT-kunnskap
  • Erfaring frå kulturfeltet

Søkjaren bør helst vera fastbuande i distriktet. Søknadsfrist 30. april 2024

Send søknad med CV til Hallgeir Aase, Postboks 11, 5630 Strandebarm. hallgeir.aase@kvam.kommune.no

Spørsmål om stillinga: Åse Ljones 95214978